0903 226 486 | 028 3755 9966 | info@aps.com.vn
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Sản phẩm uy tín, bảo hành toàn diện, hiệu suất tin cậy.
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Công ty TNHH Cơ điện APS
Công ty TNHH Cơ điện APS

Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm

APS VINH DỰ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN 10 NĂM CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI HOA KỲ TẠI VIỆT NAM (AMCHAM)

APS VINH DỰ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN 10 NĂM CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI HOA KỲ TẠI VIỆT NAM (AMCHAM)

Mới đây, Công ty TNHH Cơ Điện APS vinh dự được Phòng thương mại Hoa Kỳ Việt Nam (AmCham VietNam) cấp giấy chứng nhận là thành viên trong suốt 10 năm từ năm 2004 đến 2014.

AmCham Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là một hiệp hội thương mại độc lập của các doanh nghiệp Mỹ và quốc tế. Với khoảng 500 công ty và hơn 1.000 đại diện được thống nhất bởi một mục tiêu chung để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Là thành viên chính thức của AmCham VietNam từ 2004, APS luôn được sự hỗ trợ về mặt thông tin từ AmCham  đồng thời cũng tích cực tham gia các hoạt động do hiệp hội này tổ chức.

Tham khảo thêm thông tin tại đây: