028 3755 9966 | info@aps.com.vn
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Sản phẩm uy tín, bảo hành toàn diện, hiệu suất tin cậy.
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Công ty Cổ Phần Cơ điện APS
Công ty Cổ Phần Cơ điện APS

Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm

Dịch vụ sau bán hàng

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG:

 

    Cung cấp và lắp đặt máy.

    Trực tiếp/ giám sát thi công lắp đặt máy.

    Bảo trì và bảo dưỡng máy sau khi bán. Thời gian bảo hành 2000 giờ hoặc 1 năm. Khách hàng có thể gia hạn bảo hành lên 2 năm, 5 năm hay 10 năm khi ký hợp đồng dịch vụ với chúng tôi.

    Sữa chữa máy, trung tu đại tu máy.

     Cung cấp phụ tùng.

     Nâng cấp tủ hòa, ATS.

     Thử tải.

     Đào tạo chuyển giao công nghệ.

     Cho thuê máy phát điện (20-1000kVA).

 

   

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật                                                                              Tư vấn cho khách hàng lựa chọn thiết bị

 

   

Cẩu và giao máy                                                                                          Chuyên chở giao hàng

 

   

Lắp đặt máy                                                                                                Hướng dẫn vận hành

 

   

Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy

 

   

Phụ tùng máy phát điện                                                                                                                Phụ tùng máy nén khí