028 3755 9966 | info@aps.com.vn
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Sản phẩm uy tín, bảo hành toàn diện, hiệu suất tin cậy.
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Công ty Cổ Phần Cơ điện APS
Công ty Cổ Phần Cơ điện APS

Xem thêm
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Máy phát điện KOHLER
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Máy Nén Khí Ingersoll Rand
Xem thêm

Chi Tiết

  • Tủ hòa đồng bộ

  • Giá: Liên Hệ

  • Tủ hòa đồng bộ: Có khả năng hòa tối đa 32 tổ máy phát điện có công suất khác nhau; Có khả năng hòa các tổ máy phát điện sử dụng các kiểu động cơ khác nhau và sử dụng các đầu phát khác nhau...

Tủ hòa đồng bộ:

 

Có khả năng hòa tối đa 32 tổ máy phát điện có công suất khác nhau.

Có khả năng hòa các tổ máy phát điện sử dụng các kiểu động cơ khác nhau và sử dụng các đầu phát khác nhau.

Tốc độ hòa đồng bộ cực nhanh

- Có khả năng quản lý bằng máy tính thông qua đấu nối trực tiếp, đấu nối qua modem, hoặc đấu nối qua Internet.

Có khả năng lập trình linh hoạt không sử dụng PLC

Sản Phẩm Khác